Klachtenprocedure

Ontevreden over de dienstverlening?

Als je niet tevreden bent over mijn werkzaamheden, dan vind ik dat heel vervelend. Ik ga daarom graag met je in gesprek om te horen waar je ontevreden over bent. Samen met jou probeer ik tot een oplossing te komen waar jij je wel in kunt vinden.

Laat het mij daarom weten als je niet tevreden bent. Graag ontvang ik je klacht schriftelijk per post of door een email te sturen naar info@geertjandehaan.nl. Ik verzoek je vriendelijk aan te geven waarover je ontevreden bent. Vermeld ook je naam en een telefoonnummer of emailadres, zodat ik contact met je kan opnemen.

Binnen 5 werkdagen neem ik contact met je op om te bevestigen dat ik je klacht heb ontvangen en om na te gaan dat ik begrijp waar je ontevreden over bent. Ik laat je dan ook weten of ik meer informatie nodigt heb met betrekking tot de klacht en ik geef aan binnen welke termijn ik naar verwachting een oplossing kan bieden. Eventueel maken we een afspraak om de oplossing te bespreken. Ik wil je graag betrekken bij het vinden van een oplossing, zodat de oplossing zoveel mogelijk aansluit bij je verwachtingen.

Ben je desondanks niet tevreden met de oplossing die ik bied? Dan heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid). Dit is een onafhankelijk klachteninstituut voor klachten over financiƫle dienstverleners. Het Kifid neemt je klacht in behandeling als je de klacht eerst bij mij gemeld hebt en je niet tevreden bent over de oplossing die ik je bied. Ik ben bij het Kifid aangesloten en sta geregistreerd onder nummer 300.017289. Het oordeel van het Kifid is voor mij bindend. Meer informatie over de werkwijze van het Kifid vind je op https://www.kifid.nl/ .
In plaats van de klacht voor te leggen aan het Kifid, kun je ook naar de burgerlijke rechter met de klacht. Je kunt dan echter niet meer bij het Kifid terecht, het Kifid neemt geen klachten in behandeling die zijn voorgelegd aan de rechter.