Privacybeleid

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist, gevestigd aan Evendijk 3, 1871 BT in Schoorl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.geertjandehaan.nl
Evendijk 3
1871 BT    Schoorl
06 81 50 13 57

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (zoals in correspondentie en telefonisch)
– E-mailadres en gegevens die je invult op het reactieformulier op de website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geertjandehaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij hebben gebruikt voor het uitbrengen van advies en wij op grond van de Wet op het Financieel Toezicht moeten bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
Deze gegevens gebruiken wij voor het eerste contact (het maken van een afspraak en het uitbrengen van een offerte). Als je ons opdracht geeft om werkzaamheden voor je te verrichten, dan bewaren wij deze gegevens omdat wij deze nodig hebben bij het uitvoeren van de werkzaamheden en het communiceren hierover. Dat gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht zijn wij verplicht om deze gegevens minimaal 5 jaar te bewaren indien wij je hebben geadviseerd of indien wij je hebben geholpen met het afsluiten van een financieel product.  
Als je besluit om ons geen opdracht te geven om werkzaamheden voor je uit te voeren, dan worden je gegevens na 6 maanden door ons verwijderd.     

Geboortedatum en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Deze gegevens gebruiken en bewaren wij alleen als je ons opdracht geeft om werkzaamheden voor je uit te voeren. Dat gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht zijn wij verplicht om deze gegevens minimaal 5 jaar te bewaren indien wij je hebben geadviseerd of indien wij je hebben geholpen met het afsluiten van een financieel product. 

IP-adres
Je IP-adres wordt opgeslagen als je onze website bezoekt en gebruikt om de website beter te laten werken en te beschermen tegen pogingen om de website te hacken. Het wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

E-mailadres en gegevens die je invult op het contactformulier
Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als je besluit om ons geen opdracht te geven om werkzaamheden voor je uit te voeren, dan worden je gegevens na 6 maanden door ons verwijderd.    

Gegevens die je invult als je een reactie op de website plaatst
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder verstrekt Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming, zoals aanbieders van financiƫle producten bij wie in overleg met jou offertes worden opgevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De meeste cookies worden maximaal 1 dag bewaard. De verklaring dat je akkoord gaat met het gebruik van cookies door de website te bezoeken, wordt 180 dagen bewaard.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geertjandehaan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geert Jan de Haan Pensioen en Financieel Specialist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, telefonisch of via info@geertjandehaan.nl.